RADIOKLUB “BOHINJ” S59DBO – USTANOVITEV

Po skoraj dvajsetih letih, smo v Bohinju na pobudo nekaj članov, ki smo bili v različnih radioklubih po Sloveniji, ponovno ustanovili svoj radioklub. Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, Št. 60/95 ) smo člani Radiokluba BOHINJ na svojem ustanovnem občnem zboru dne 20.06.1997 sprejeli statut Radiokluba “Bohinj”.
Dne 23.10.1997 pa je radioklub “Bohinj” postal tudi član ZRS (Zveza Radioamaterjev Slovenije), s klicnim znakom S59DBO.

ustanovitev

USTANOVITVENI OBČNI ZBOR

 

Radio klub Bohinj S59DBO © 2017-2020