DIPLOMA ČRNA PRST

Radioklub Podbrdo S59DAQ in Radioklub Bohinj S59DBO, organizirata UKV tekmovanje: “Diploma Črna Prst”.

Črna Prst (1844m) stoji v gorski pregradi spodnjih bohinjskih gora, katera ločuje občini Bohinj in Tolmin. Po prvi svetovni vojni, oziroma po podpisu Rapalske pogodbe l. 1921 je na tem grebenu tekla celo državna meja med Italijo in Jugoslavijo. Kljub vojnim vihram in različnim političnim interesom, ki so takrat za nekaj let odrezali zahodni del Slovenije od takratne Jugoslavije, pa so ljudje iz Baške grape in Bohinja vedno imeli stike. Meje so bile le navidezne in v glavah nekaterih posameznikov in idealistov, vezi med ljudmi pa so bile močnejše. V tem duhu in v spomin na Rapalsko mejo ter v počastitev Dneva državnosti sta se radiokluba Bohinj in Podbrdo odločila, da organizirata II. UKV tekmovanje-Diploma Črna Prst.

Termin

Sobota 10. in nedelja 11. julija 2004.
Sobota od 14.00 ure do 18.00 ure in nedelja od 08.00 ure do 12.00 ure po lokalnem času.
V primeru slabega vremena, se tekmovanje prestavi na naslednji vikend.

Načini dela

2m FM, SSB in 23cm SSB
Zveze preko repetitorjev ne veljajo!

Pravila tekmovanja

Postaje med tekmovanjem klicejo: ”CQ ČRNA PRST”.
Pogoj za pridobitev diplome sta opravljeni dve zvezi na 2m področju in sicer:

· Zveza s klubsko postajo S59DAQ,
· Zveza s klubsko postajo S59DBO

Na 23 cm področju pa zadošča opravljena zveza in sicer:

· Zveza s klubsko postajo S59DAQ ali S59DBO.

Zahtevek za diplomo je izpisek iz dnevnika zvez in QSL kartica za vsako opravljeno zvezo ter 1000 SIT za stroške poštnine, vse skupaj pa je potrebno poslati do vkljucno l6. avgusta 2004 na naslov:

ZA DIPLOMO ČRNA PRST
RADIOKLUB BOHINJ
Pod Rebrom 4
SI 4264 Bohinjska Bistrica

Vse informacije o tekmovanju lahko dobite tudi na tel. številkah:

S57BDG (041 337 310) ali

S51ST (041 320 973).
Tekmovanje bo potekalo v soglasju obeh klubov, vodja tekmovanja sta predstavnika obeh klubov.
S spoštovanjem!

Ljubo TROJER S51ST
Damjan GAŠPERIN S57BDG

 

Updated: 24.03.2017 — 21:54
Radio klub Bohinj S59DBO © 2017-2020